Doel van het Fonds

Het Fonds Antoine Dopchie heeft tot doel het beoefenen van de zwemsport door personen met een verstandelijke beperking te bevorderen.
Het Fonds kan direct of indirect tussenkomen, onder andere via subsidiëring, onderaanneming, enz.


Het Fonds kan alleen tussenkomen maar ook samen met andere financiële organisaties.
Het Fonds kan zich verenigen met andere organismen die een soortgelijk doel nastreven.

Het directiecomité beslist over het gebruik van de beschikbare middelen. Projecten voorgesteld door de VZW Special Olympics Belgium zullen prioritair onderzocht worden door het directiecomité wanneer het beslist over de toewijzingen van de middelen van het Fonds.

Praktisch gezien:

Sinds 1992 neemt het Fonds Antoine Dopchie alle kosten gelinkt aan de organisatie van de zwemwedstrijden gedurende de jaarlijkse Nationale Spelen “Special Olympics Belgium” ten zijne laste .

Gedurende de Spelen wordt een trofee uitgereikt aan een bijzonderlijk verdienstelijke atleet of atlete door zijn (haar) vorderingen, moed, ijver gedurende de trainingen, …

Een prijs van 1.000 € wordt ook toegekend aan een zwemclub die aan de Special Olympics Spelen deelneemt. De prijs beloont een club die zich heeft onderscheiden door zijn ontwikkeling, door het organiseren van evenementen of wedstrijden toegankelijk voor iedereen, door het werken op vernieuwende projecten.

Het Fonds Antoine Dopchie wenst nu haar actieradius te verbreden door het “unified” zwemmen te stimuleren. Deze aanpak, geïnitieerd door Special Olympics Belgium, beoogt de reguliere clubs ertoe te brengen atleten met een verstandelijke beperking in hun midden op te nemen en het organiseren van “unified” trainingen, “unified” zwemevenementen en competities te bevorderen.
Deze inclusieve aanpak bevordert de integratie van iedereen in onze maatschappij. Ze werkt zeer stimulerend op de gehandicapte atleten waardoor ze in zelfvertrouwen winnen en hun autonomie verbeteren.

Zwemsport is hier perfect voor. Een eenvoudig voorbeeld is het vormen van “unified” ploegen voor relaisrace.