Unified activiteiten

Het Fonds Antoine Dopchie wenst haar actieradius te verbreden door “Unified” sporten te promoten.
Deze aanpak, geïnitieerd door Special Olympics Belgium, beoogt de reguliere clubs ertoe te brengen atleten met een verstandelijke beperking in hun midden op te nemen en het organiseren van “unified” trainingen, “unified” zwemevenementen en competities te bevorderen.

Een verstandelijke beperking belet geenszins zwemmers of zwemsters gelijkwaardige prestaties te realiseren als reguliere zwemmers. Waarom zouden we ze dan niet verenigen wanneer dit mogelijk is !!!

Inclusie van personen met een verstandelijke beperking in sport-, professionele – en maatschappelijke activiteiten draagt bij tot hun zelfvertrouwen, stimuleert hun autonomie en laat een snellere evolutie van hun vaardigheden toe.

Hun goedgezindheid, hun sportiviteit, hun fairplay, hun echtheid,  zijn bijkomende factoren die een positieve invloed kunnen hebben op de geest binnen de reguliere clubs.

Het fonds Antoine Dopchie heeft besloten de initiatieven genomen door de al dan niet reguliere clubs te ondersteunen. Naast een financiële steun (binnen de limieten van de beschikbare middelen) om de specifieke kosten te dekken voor het onthaal van personen met een verstandelijke beperking of voor de organisatie van “unified” zwemevenementen, stelt het Fonds linten van verschillende kleur voor het hechten van medailles gratis ter beschikking (tot uitputting voorraad).